Maskiri remembers Brown Dash, Romance Vs Action Movies and Roki being on TV!


"Zviri nani kuti mwana wangu aone firimu revanhu two varikudanana paine mukomana nemusikana variku kisana vachigadzira rudo pane kuti aone firimu re vanhu two vanenge vachichiurayana mumwe akabata zibanga .....maya"
  Maskiri said in a statement, and on some inspirational words of wisdom tip, the Rapper had this verse to share,<--more--!>
 "Isiah 59 vs 2-zvitadzo zvenyu ndizvo zvinoita kuti muende kure na Mwari,ukamusheedza haakunzwe ukamutsvaga haakuoni..ndipo paunozodairwa nasatan." he continued. When hearing the sad news about Brown Dash's death, Maskiri ran out of words and could only say, "BROWN DASH futi....." and about his homeboy Roki being on Big Brother, Maskiri thinks "Roki anofarira hwahwa...vakomanaaaa" lol add Skillaz on facebook!!
Mungwadzi Godwin

twitterinstagramI like sharing positive stories about Zimbabweans at home and abroad. I also write articles on Personal Finance, Fashion, Music, and Tech. Let's connect!

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post