Jah Prayzah Kamwenje Lyrics

Jah Prayzah Kamwenje Lyrics


[Intro]
Ummm kamwenje
Mandibvutira kamwenje
Kuti dima rindimedze
Kuti dziva rindiyeredze
Ndangomirira kuyedze mambo
iiii

[Chorus]
Zvimwe imwe nguva
Kuchauya njiva
Yakatakura ruva
Yoisa paguva
Pamwe muchatuma
Mutumwa akarurama
Mondipa mazuva
Mondiwedzera nguva
Ndogoda kamwenje
Ndotya, ndotya
Ndaikumbira kamwenje
Handichaona
Kamwenje
Ndotya, ndotya

[Verse 1]
Hupenyu hwacho makasa
Anoziva ramangwana ishasha
Kana ini ndavate parupasa iii
Ndoti rangu ndakabate basa
Ndotya, ndotya

[Chorus]
Zvimwe imwe nguva
Kuchauya njiva
Yakatakura ruva
Yoisa paguva
Pamwe muchatuma
Mutumwa akarurama
Mondipa mazuva
Mondiwedzera nguva

[Chorus]
Zvimwe imwe nguva
Kuchauya njiva
Yakatakura ruva
Yoisa paguva
Pamwe muchatuma
Mutumwa akarurama
Mondipa mazuva
Mondiwedzera nguva
Ndogoda kamwenje
Ndotya, ndotya
Ndaikumbira kamwenje

[Verse 2]
Inombouya mweya yetsvina
Inongodzungaira nerama
Mwеya inongoomesa zvamakasima
Motumira moto unoririma
Baba inombouya mweya yetsvina
Inongodzungaira nеrima
Mweya inongoomesa zvamakasima
Motumira moto unoririma

[Bridge]
Zvamuri bako rangu rekuwanda
Ndinomira naniko
She muri chitsitiro chinondivharira museve nenyere
Ndinomira nani
She zvamuri bako rangu rekuwanda mvura mawere
She muri chitsitiro chinondivharira museve nenyere
Ndinomira naniko
She

[Outro]
Pandinoenda husiku ndodzoka ndiri mupenyu here?
Kwandinorenda husiku ndodzoka ndiri mupenyu here?
Ndaikumbira kamwenje
Ndongoda kamwenje
Handichaona

Jah Prayzah Kamwenje Lyrics
Post a Comment (0)