Listen To This "Sauro" Tribute Song by Freeman HKD


Freeman HKD has dropped off a tribute song to Souljah Love who recently passed away. “Sauro” hears Freeman pay homage to his late friend with a heartbreaking, hard-hitting and hypnotic version. "Just a deep thought of his death made me write this song." He said in a statement. "It’s not easy to accept but ndozvazviri tomorrow might be me or you ndiyo nzira yacho inorwadza kudaro." He continued. 

The song was produced by Movy D whilst Sunshine did the Mixing & Mastering.

Listen and sing along the lyrics of  Sauro tribute below

[Chorus]
Ndanyora misodzi pamatama ndichisvimha
Ufambe mushe Sauro
Dai wakationeka pamwe zvaizova nani
Ufambe zvakanaka Sauro
Achatiimbira ndiani zvinhu zvazvadai
Ufambe zvakanaka Sauro
Tirikunyepera ku smila asi hatisi right
Ufambe zvakanaka Sauro

[Verse 1]
Dai Zvaibvira wadzoka 
Kubasa rawakasiira pa road
Maybe takuona kabodzi
Conquering family ine misodzi
Rufu pafeya uri mhondi
Tingadiiko zvatawirwa nenjodzi
Tongozvi accepta hatina choice
Chinhu chatangosara nacho ivoice
Nengoma dzamakaimba mhofu
Dai hupenyu hwaitengwa taitenga hwa soul
Ya Shacker Industry big loss
Rufu hauna tisvikewo hauna Sorry
Ndachema zvangu

[Chorus]
Ndanyora misodzi pamatama ndichisvimha
Ufambe mushe Sauro
Dai wakationeka pamwe zvaizova nani
Ufambe zvakanaka Sauro
Achatiimbira ndiani zvinhu zvazvadai
Ufambe zvakanaka Sauro
Tirikunyepera ku smila asi hatisi right
Ufambe zvakanaka Sauro

[Verse 2]
Nekuda kwako rufu watishotesa
Nemisodzi pamatama tatotesa
Aiva achiri mudiki warwadzisa
Tomuwana kupi anenge Ngwendeza
Vadikani vepamoyo wavaendesa
Panotaurwa nezvako tinozeza
Zvatinenge taronga unoponjesa
Watisiya takaneta 
Watinetesa

[Chorus]
Ndanyora misodzi pamatama ndichisvimha
Ufambe mushe Sauro
Dai wakationeka pamwe zvaizova nani
Ufambe zvakanaka Sauro
Achatiimbira ndiani zvinhu zvazvadai
Ufambe zvakanaka Sauro
Tirikunyepera ku smila asi hatisi right
Ufambe zvakanaka Sauro

[Verse 3]
Dai Zvaibvira wadzoka 
Kubasa rawakasiira pa road
Maybe takuona kabodzi
Conquering family ine misodzi
Rufu pafeya uri mhondi
Tingadiiko zvatawirwa nenjodzi
Tongozvi accepta hatina choice
Chinhu chatangosara nacho ivoice
Nengoma dzamakaimba mhofu
Dai hupenyu hwaitengwa taitenga hwa soul
Ya Shacker Industry big loss
Rufu hauna tisvikewo hauna Sorry
Ndachema zvangu

[Chorus]
Ndanyora misodzi pamatama ndichisvimha
Ufambe mushe Sauro
Dai wakationeka pamwe zvaizova nani
Ufambe zvakanaka Sauro
Achatiimbira ndiani zvinhu zvazvadai
Ufambe zvakanaka Sauro
Tirikunyepera ku smila asi hatisi right
Ufambe zvakanaka Sauro

Mungwadzi Godwin

twitterinstagramI like sharing positive stories about Zimbabweans at home and abroad. I also write articles on Personal Finance, Fashion, Music, and Tech. Let's connect!

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post